Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Сочинения на казахском языке на тему мама


Сочинения на казахском языке на тему мама


Сол ?стаздарды? бірі бізге білім беріп жат?ан ?стазымыз ?азиза Ж?кен?ызы. Сол: мені? ?кем Таалай, мама Жибек, мені? а?ам Марсель ж?не мен. Біра? анда-санда ол бізбен ?те ?атал. Бала бойында?ы е? жа?сы ?асиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Ол сабырлы, мейрімді адам. Ана — к?ні?, к?ні?е табынып ?т. «?стазды? еткен жалы?пас, ?йретуден бала?а…» дегендей, ?аза? еліні? болаша?ын ж?не елін шексіз с?йетін, білімді, е?бек?ор ш?кірттер т?рбиелей бері?із демекпін. Барлы? не угодно осы ?мірде кету біледі, біра? мен білемін, не ыл?и с?й- ж?не т?сін- мен болатын бірден-бір адамдар - сол мені? отбасымны?. Ана — тірек, тіректі ??рметте, Ана — шы?ы?, шы?ы?а са?ынып жет. Мені? с?йікті п?ндерім сол алгебра ж?не а?ылшын тіл. Біра? арамен бізбен ж?не ?лде?айда?ы т?сінбестік туады, біз сия?ты болады аспа-жалап помириться тырысамыз. Бас?а ана, о?ан домашних ?ал-жа?дайды? ?лкен б?лігі жауады, тым мен о?ан к?мектес- тырысамын. Ол отбасыда е? жас. М?ндай бала ?се келе ата-ананы? борышын ?темек т?гілі, екі ж?зді с?рхия адам болып шы?пасына кім кепіл. Мені? отбасым ?те тату. Мені? отбасым емес ?те ?лкен. Мені? шешем института о?ытушы, оны? жасы ел?де. Это мой отец, моя мама. Бас мені? к?п дос, біра?, ойла-, мені? алды подруга, скорее барлы?, Койорими. Кез келген адамны? ?дептілігі мен жан д?ниені? с?лулы?ы, е? алдымен бала?а а? с?тін беріп, ?лпештеп ?сірген ана ж?регіні? жылуынан басталады. Мені? отбасымны? бас-басы м?шесі - мені? алды досым. Кейін мектепті?, мен финанс колледжге деген т?су жиналамын, сонды?тан, не мен банкирмен стать ?алаймын.


Ол а?аны ?лкен, еш мені? с?йеді, тым, мен олай ойлаймын.


?з баласын ба?ып ?а?уда, ол ана ?зін-?зі ?мытып барлы? к?ш жігерін сар?а ж?мсайды, б?дан оны? жаны байи, н?рлене т?седі. Ол т?рт человек деген ??ралады. Біз ?те тату отбасымын ж?не біз барлы? бір т?рамыз. Бала бойында?ы е? жа?сы ?асиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Мені? ?кем азаматпен болып табылады. Барлы? не угодно осы ?мірде кету біледі, біра? мен білемін, не ыл?и с?й- ж?не т?сін- мен болатын бірден-бір адамдар - сол мені? отбасымны?. О?ан ?те ?на- оны? ж?мысыны?. Ол с?йкімді, к?пшіл адам. ?арамастан ж?не мен оны? ізгі а?ылына деген ыл?и есептегім білемін. ?стаз мен ?шін арда?ты есім. Сол: мені? ?кем Таалай, мама Жибек, мені? а?ам Марсель ж?не мен.

You may look:
-> сочинение по повести и с тургенева в чём привлекательность аси для современного читателя
Бала бойында?ы е? жа?сы ?асиеттер бізге алдымен анадан тарайды.
-> сочинение по стихотворению фета я тебе ничего не скажу

Видео по теме

:
Свинка Пеппа - сборник эпизод 2! (25 минут)
сочинения на казахском языке на тему мама -> как поставить прошивку на psp 3008 custom
Бас?а ана, о?ан домашних ?ал-жа?дайды? ?лкен б?лігі жауады, тым мен о?ан к?мектес- тырысамын.
-> конспект урока трофическая структура сообщества
Біз о?ан ?шін ана, б?л ол ?те благодарны біз жаса-.
-> ответы дидактический материал по химии радецкий
Сол: мені? ?кем Таалай, мама Жибек, мені? а?ам Марсель ж?не мен.
->SitemapСочинения на казахском языке на тему мама:

Rating: 100 / 100

Overall: 76 Rates